start slideshow stop slideshow

load set 1 load set 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Trại hè Thanh Đa 2017

 
THÔNG BÁO
V/v chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2017

           Căn cứ Kế hoạch số 27KHLT/LĐLĐ-TĐTN ngày 25/4/2017 Liên tịch giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minhvề việc tổ chức Trại hè Thanh Đa năm 2017; Liên đoàn Lao động Thành phố thông báo chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2017 với một số nội dung cụ thể như sau:

 Trại hè Thanh Đa năm 2016

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:
- Tuyên truyền, giáo dục con CNVC-LĐ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, quá trình xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức về lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, tuyên truyền về truyền thống lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển; rèn luyện ý thức tự giác, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng mỹ quan đô thị.
- Tạo điều kiện cho con CNVC-LĐ có những ngày hè vui tươi, bổ ích, đồng thời giúp các cháu có điều kiện giao lưu và học tập kinh nghiệm lẫn nhau qua các hoạt động trại.
- Rèn luyện các em tính tự lập, từng bước quen với cuộc sống tập thể, kỹ năng thực hành xã hội, rèn luyện tính năng động, sáng tạo trong hoạt động tập thể.
         
2. Yêu cầu: An toàn - Vui tươi - Đoàn kết - Kỷ luật.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian:Từ 06/6/2016 đến 22/7/2016, gồm 7 đợt, mỗi đợt 05 ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần):
                   + Đợt 1: Từ ngày 06/6 đến 10/6/2016.
                   + Đợt 2: Từ ngày 13/6 đến 17/6/2016.
                   + Đợt 3: Từ ngày 20/6 đến 24/6/2016.
                   + Đợt 4: Từ ngày 27/6 đến 01/7/2016.
                   + Đợt 5: Từ ngày 04/7 đến 08/7/2016.
                   + Đợt 6: Từ ngày 11/7 đến 15/7/2016.

                   + Đợt 7: Từ ngày 18/7 đến 22/7/2016.                  

2. Địa điểm : Nhà nghỉ Thanh Đa, Lô 5 Cư xá Thanh Đa, P. 27 – Q.Bình Thạnh. Điện thoại: (08) 35566083 - 35566084