start slideshow stop slideshow

load set 1 load set 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tổ Chức Sự Kiện
Tổ chức hội nghị khách hàng - một sự kiện quảng bá được chú trọng, là hoạt động tạo sự gắn bó của khách hàng với công ty. Sự kiện tổ chức hội nghị khách hàng được thực hiện dưới nhiều cái tên khác nhau. Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa luôn là địa chỉ đáng tin cậy khi bạn cần tổ chức hội nghị khách hàng

Tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm thành lập công ty là sự kiện nhìn lại sự phát triển từ lúc thành lập công ty, các thành tích sau khi thành lập công ty đã đạt được, ghi nhận công sức của toàn thể nhân viên

Tổ chức sự kiện Tiệc Tân Niên- Tiệc Tất Niên là bữa tiệc lớn vào dịp cuối năm. Dù cuối năm, tổ chức Tiệc Tân niên- Tiệc Tất niên vẫn rất được xem trọng tại các công ty