start slideshow stop slideshow

load set 1 load set 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Trại hè Thanh Đa 2014-2019
Chủ đề trại:
TRẠI HÈ THANH ĐA – 40 MÙA HOA


1. Mục đích:
- Tuyên truyền, giáo dục con CNVC-LĐ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, quá trình xây dựng và phát triển thành phố        Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức về lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần    tự hào dân tộc, tuyên truyền về truyền thống lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển; rèn luyện ý thức tự giác, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng mỹ quan đô thị.
- Tạo điều kiện cho con CNVC-LĐ có những ngày hè vui tươi, bổ ích, đồng thời giúp các cháu có điều kiện giao lưu và học tập kinh nghiệm lẫn nhau qua các hoạt động trại.
- Rèn luyện các em tính tự lập, từng bước quen với cuộc sống tập thể, kỹ năng thực hành xã hội, rèn luyện tính năng động, sáng tạo trong hoạt động tập thể.
         
2. Yêu cầu: An toàn - Vui tươi - Đoàn kết - Kỷ luật.
 

 
THÔNG BÁO
V/v chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2017

           Căn cứ Kế hoạch số 27KHLT/LĐLĐ-TĐTN ngày 25/4/2017 Liên tịch giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minhvề việc tổ chức Trại hè Thanh Đa năm 2017; Liên đoàn Lao động Thành phố thông báo chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2017 với một số nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Chủ đề trại:
“TỰ HÀO THIẾU NHI THÀNH PHỐ BÁC HỒ”
 
2. Các bài hát chính thức trong trại:
- “Thanh Đa trại hè” – Lời: Dương Xuân Định, Nhạc: Vũ Thái Huy.

- “Tự hào thiếu nhi thành phố Anh hùng” – Nhạc và lời: Trương Quang Lục.

3. Công tác tổ chức:
Thiếu nhi tham dự trại hè năm 2016 được tổ chức thành 8 tiểu trại, cụ thể như sau:
- Tiểu trại 1: Tiểu trại Gia Định.
- Tiểu trại 2: Tiểu trại Bến Nghé.
- Tiểu trại 3: Tiểu trại Bến Thành.
- Tiểu trại 4: Tiểu trại Thị Nghè.
- Tiểu trại 5: Tiểu trại Bến Dược.
- Tiểu trại 6: Tiểu trại Rừng Sác.
- Tiểu trại 7: Tiểu trại Bàn Cờ.
- Tiểu trại 8: Tiểu trại Thủ Thiêm.