start slideshow stop slideshow

load set 1 load set 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Trại hè Thanh Đa 2016

 
THÔNG BÁO
V/v chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2017

           Căn cứ Kế hoạch số 27KHLT/LĐLĐ-TĐTN ngày 25/4/2017 Liên tịch giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minhvề việc tổ chức Trại hè Thanh Đa năm 2017; Liên đoàn Lao động Thành phố thông báo chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2017 với một số nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Chủ đề trại:
“TỰ HÀO THIẾU NHI THÀNH PHỐ BÁC HỒ”
 
2. Các bài hát chính thức trong trại:
- “Thanh Đa trại hè” – Lời: Dương Xuân Định, Nhạc: Vũ Thái Huy.

- “Tự hào thiếu nhi thành phố Anh hùng” – Nhạc và lời: Trương Quang Lục.

3. Công tác tổ chức:
Thiếu nhi tham dự trại hè năm 2016 được tổ chức thành 8 tiểu trại, cụ thể như sau:
- Tiểu trại 1: Tiểu trại Gia Định.
- Tiểu trại 2: Tiểu trại Bến Nghé.
- Tiểu trại 3: Tiểu trại Bến Thành.
- Tiểu trại 4: Tiểu trại Thị Nghè.
- Tiểu trại 5: Tiểu trại Bến Dược.
- Tiểu trại 6: Tiểu trại Rừng Sác.
- Tiểu trại 7: Tiểu trại Bàn Cờ.
- Tiểu trại 8: Tiểu trại Thủ Thiêm.