start slideshow stop slideshow

load set 1 load set 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lễ Trao Học Bổng CEP

Tháng 8/2013 CEP đã trao 1327 suất học bổng cho học sinh nghèo con thành viên có hoàn cảnh khó khăn.

Học bổng gồm học phí, đồng phục, cặp, tập vở và dụng cụ học tập. Tiêu chuẩn chọn lựa học sinh nhận học bổng là con thành viên nghèo nhất. Bên cạnh đó, để hỗ trợ nhiều hơn cho các em học sinh con thành viên sinh sống tại các cộng đồng nghèo, CEP cũng đã trao tặng 396.000 quyển tập và viết cho trẻ em con thành viên CEP thông qua hệ thống chi nhánh CEP.