start slideshow stop slideshow

load set 1 load set 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sân cỏ nhân tạo

Nhà Nghỉ - Khách Sạn Công Đoàn Thanh Đa hưởng ứng phong trào thể dục thể thao của TP. Hồ Chí Minh.
 
Nhà Nghỉ - Khách Sạn Công Đoàn Thanh Đa xin giới thiệu sân bóng cỏ nhân tạo đầy đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu chơi bóng của các bạn. Có thể bạn là học sinh – sinh viên hoặc bạn là công nhân viên “U40” vẫn có thể ra sân thể hiện tại năng của mình hay ôn lại “quá khứ hào hùng”.