start slideshow stop slideshow

load set 1 load set 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chương trình Trại Hè Thanh Đa 2017
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1.Chủ đề trại: 
“TỰ HÀO THIẾU NHI THÀNH PHỐ BÁC HỒ”
                            
2. Các bài hát chính thức trong trại:
- Thanh Đa Trại hè – Lời: Dương Xuân Định, Nhạc: Vũ Thái Huy.

- “Tự hào thiếu nhi thành phố Anh hùng” – Nhạc và lời: Trương Quang Lục.

3. Công tác tổ chức:
Tất cả thiếu nhi tham dự Trại hè năm 2015 được tổ chức thành 08 đội với các tên đội như sau:

- Tiểu trại 1: Tiểu trại Gia Định.
- Tiểu trại 2: Tiểu trại Bến Nghé.
- Tiểu trại 3: Tiểu trại Bến Thành.
- Tiểu trại 4: Tiểu trại Thị Nghè.
- Tiểu trại 5: Tiểu trại Bến Dược.
- Tiểu trại 6: Tiểu trại Rừng Sác.
- Tiểu trại 7: Tiểu trại Bàn Cờ.
- Tiểu trại 8: Tiểu trại Thủ Thiêm.
 

THÔNG BÁO
V/v chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2017
 
          Căn cứ Kế hoạch số 27KHLT/LĐLĐ-TĐTN ngày 25/4/2017 Liên tịch giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minhvề việc tổ chức Trại hè Thanh Đa năm 2017; Liên đoàn Lao động Thành phố thông báo chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2017 với một số nội dung cụ thể như sau: