start slideshow stop slideshow

load set 1 load set 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chương trình Trại Hè Thanh Đa 2017
Để Trại hè Thanh Đa đạt được kết quả cao nhất, Ban tổ chức Trại hè đề nghị các cấp công đoàn, quý phụ huynh và các cháu trại sinh thực hiện đúng nội quy Trại hè, với những nội dung sau:
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1.Chủ đề trại: 
“TỰ HÀO THIẾU NHI THÀNH PHỐ BÁC HỒ”
                            
2. Các bài hát chính thức trong trại:
- Thanh Đa Trại hè – Lời: Dương Xuân Định, Nhạc: Vũ Thái Huy.

- “Tự hào thiếu nhi thành phố Anh hùng” – Nhạc và lời: Trương Quang Lục.

3. Công tác tổ chức:
Tất cả thiếu nhi tham dự Trại hè năm 2015 được tổ chức thành 08 đội với các tên đội như sau:

- Tiểu trại 1: Tiểu trại Gia Định.
- Tiểu trại 2: Tiểu trại Bến Nghé.
- Tiểu trại 3: Tiểu trại Bến Thành.
- Tiểu trại 4: Tiểu trại Thị Nghè.
- Tiểu trại 5: Tiểu trại Bến Dược.
- Tiểu trại 6: Tiểu trại Rừng Sác.
- Tiểu trại 7: Tiểu trại Bàn Cờ.
- Tiểu trại 8: Tiểu trại Thủ Thiêm.
 

THÔNG BÁO
V/v chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2017
 
          Căn cứ Kế hoạch số 27KHLT/LĐLĐ-TĐTN ngày 25/4/2017 Liên tịch giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minhvề việc tổ chức Trại hè Thanh Đa năm 2017; Liên đoàn Lao động Thành phố thông báo chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2017 với một số nội dung cụ thể như sau: