start slideshow stop slideshow

load set 1 load set 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TIN KHUYẾN MÃI TIN KHÁC
Khách Sạn Công Đoàn Thanh Đa cùng đồng hành tiếp sức mùa thi liên kết với trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH). 

KHUYẾN MÃI  ĐẶC BIỆT MÙA CƯỚI 2015 - 2016
Giá bàn tiệc từ 1.980.000 đ đến 2.500.000đ/ bàn

Áp dụng cho tiệc 10 bàn trở lên.