start slideshow stop slideshow

load set 1 load set 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Trại hè Thanh Đa 2016
Để Trại hè Thanh Đa đạt được kết quả cao nhất, Ban tổ chức Trại hè đề nghị các cấp công đoàn, quý phụ huynh và các cháu trại sinh thực hiện đúng nội quy Trại hè, với những nội dung sau: